VIII КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

09/07/2010

VIII.1 Културна политика – национални агенции
Държавна агенция за българите в чужбина 
Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

 

VIII.2 Културна политика – национални съвети
Народно събрание на Република България - Комисия по културата 
Президент на Република България - съвети 

 

VIII.3 Културна политика – министерства
Министерство на културата
Министерство на културата - Културен календар
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на външните работи
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

VIII.4 Културна политика – местни и регионални власти
Столична община Дирекция "Култура" 
Община Пловдив Дирекция "Култура"
Община Варна Дирекция "Култура и духовно развитие"
Община Бургас Дирекция "Образование и култура"
Община Русе Комисия по култура
Община Велико Търново Дирекция "Култура"

 

VIII.5 Културна политика - Обучение и изследователски институции
Софийски университет "Климент Охридски" Философски факултет 
Университет за национално и световно стопанство
Университет за национално и световно стопанство - Център по интелектуална собственост
Велико-Търновски университет
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
Доклад за културната политика на България - на сайта Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (на англ. език)